Greinar

Hvít steypa: sterk og auðveld í notkun

Hvítt sement frá Aalborg Portland hefur marga góða einingleika sem gerir steypuna sérstaklega góða fyrir m.a. erfiða veðráttu. Um þessa eiginleika er fjallað í danskri grein sem kom út í Beton bladet í maí 2020.

Hvid beton: holdbar og brugbar

Hvid cement fra Aalborg Portland, AALBORG WHITE, har en række gode egenskaber, når det anvendes til beton, der skal stå i særligt aggressivt miljø. Herved kan vejbroer og havnekonstruktioner etableres med samme gode holdbarhed, som hvis der var anvendt Lavalkali Sulfatbestandig cement.

Ud over holdbarhed, kan beton baseret på AALBORG WHITE produceres og udstøbes på samme vis som betoner produceret med mere almindelig cement, fx Rapid cement, herunder som SCC beton. I denne artikel trækkes en række holdbarhedsmæssige egenskaber frem, og der gives en anvisning i sammensætning og blanding af SCC-beton med AALBORG WHITE.

HOLDBARHED

Sammensætningen af AALBORG WHITE gør, at cementen karakteriseres som værende alkali- og sulfatbestandig. Cementbetegnelsen ifølge EN 197-1 er: ”CEM I 52,5 R – SR5 (EA)”. Hermed kan AALBORG WHITE sammenlignes med Lavalkali Sulfatbestandig cement, der har cementbetegnelsen: ”CEM I 42,5 N – SR5 (EA)”. Lavalkali Sulfatbestandig cement anvendes typisk til bro- og havnekonstruktioner i Danmark, hvilket er begrundet i mange års erfaring med denne cementtype.

AALBORG WHITE har god modstandsevne mod sulfatangreb, idet indholdet af klinkermineralet C3A er relativt lavt, <5%; produkter fra C3A’s reaktion med vand nedbrydes i sulfatholdige miljøer, [5]. I Danmark er det dog sjældent, at anlægskonstruktioner udsættes for sulfatpåvirkning i nævneværdig grad, hvorfor man kan argumentere for, at også andre cementtyper, som fx Rapid cement, oftest vil kunne anvendes.

Alkaliindholdet i AALBORG WHITE er mindre end 0,3% ækv. Na2O, hvilket er lavt sammenlignet med andre cementtyper. Idet der i ”DS/EN 206 DK NA:2019” er sat en grænse for mængden af alkali i beton i moderat, aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse, og cementen tilmed har et lavt chloridindhold (≤0,04%), er det nemmere at overholde standardens grænser med AALBORG WHITE end ved anvendelse af mange andre cementer.

Holdbarheden af beton baseret på AALBORG WHITE er tidligere eftervist og dokumenteret gennem en række undersøgelser. I [1] blev forskellige betonsammensætninger med AALBORG WHITE sammenlignet med beton med pulversammensætning som beton til Storebæltsforbindelsen ved følgende undersøgelser:

  • Friskbetonegenskaber
  • Styrkeegenskaber (tryk, træk og E-modul)
  • Frost/tø modstandsevne (jf. SS137244)
  • Adiabatisk varmeudvikling
  • Kloridindtrængning (jf. NT BUILD 492 og NT BUILD 443)

De væsentligste resultater fra undersøgelserne var:

  • Den tidlige styrkeudvikling for de hvide betoner er højere end for referencebetonen
  • Det endelige styrkeniveau for de hvide betoner er på niveau med referencebetonen
  • Varmeudviklingen i den tidlige alder for de hvide betoner er højere end for referencebetonen
  • Frostbestandigheden af de hvide betoner er på samme høje niveau med referencebetonen
  • Tilsætning af mikrosilica i størrelsesorden 5 % medfører kloriddiffusionskoefficienter på niveau med referencebetonen; referencebetonen indeholder 5 % mikrosilica og 10 % flyveaske.

Overordnet set er det således dokumenteret, at man kan lave betoner baseret på AALBORG WHITE med samme gode holdbarhed som betoner baseret på Lavalkali Sulfatbestandig cement. Undersøgelserne er valideret af COWI, [2].

Textinn hér að ofan er tekinn úr greins sem kom út í BETON bladet frá maí 2020.

Lestu greinina hér.